De natuur draagt ​​op een aantal manieren bij aan de mens en hun kwaliteit van leven. Hoewel sommige van deze geschenken gemakkelijk waarneembaar zijn, zoals kleding, gegeten voedsel en drinkwater, zijn sommige toevoegingen zoals bescherming tegen overstromingen en het afstoffen van voedselgewassen nauwelijks zichtbaar. Wetenschappers waarschuwen dat veel van deze geschenken in de natuur beginnen te verdwijnen. Hier, hoe belangrijk en groot de bijdragen van de natuur aan het menselijk leven zijn, kan de noodzaak om het te beschermen beter worden begrepen. Dit artikel bevat informatie over de bijdragen van de natuur aan de mens en waarom het belangrijk is om deze te evalueren.

Natuur en mens

De bijdrage van de natuur aan mensen en kwaliteit van levenHet is soms eenvoudig om een ​​aantal bijdragen van de natuur aan het menselijk leven vast te stellen. Anderen worden misschien niet opgemerkt door het zicht. Het niet kennen van de verborgen voordelen van de natuur voor het leven kan het voortbestaan ​​van de mens bedreigen. Als u bijvoorbeeld negeert dat een bos water zuivert en overstromingen voorkomt, kan het bos worden gekapt om een ​​luxehotel te bouwen en vervolgens worden beschadigd door vervuild water en overstromingen. Het evalueren van de bijdragen van de natuur aan het menselijk leven helpt te begrijpen welke voordelen het biedt voor het menselijk leven en het belang ervan, waardoor de juiste beslissingen kunnen worden genomen bij het nemen van beslissingen over de natuur. Het zijn een soort gidsen.

Dingen om te overwegen over de bijdragen van de natuur

Om wereldwijd goed voor de natuur te zorgen, hebben experts van over de hele wereld een idee ontwikkeld, Conceptual Framework genaamd, van wat de natuur aan het menselijk leven geeft en hoe het te evalueren. Dit raamwerk is een breed gedefinieerd en systematisch georganiseerd groepsconcept om een ​​focus, een grondgedachte en een hulpmiddel te bieden voor de integratie en interpretatie van kennis. De natuur betekent de hele natuurlijke wereld en de diversiteit aan wezens erin. De natuur is de bron van veel dingen die we nodig hebben voor een goede kwaliteit van leven door middel van haar functies en processen.
De natuur verandert om verschillende redenen. De redenen die de toestand van de natuur rechtstreeks veranderen, kunnen de oorzaken van verandering worden genoemd. Soms verandert de natuur zichzelf. Aardbevingen veranderen bijvoorbeeld de vorm van bodems, overstromingen beïnvloeden rivieren en bliksem veroorzaakt bosbranden. Aan de andere kant kunnen mensen ook de natuur veranderen. Mensen kappen bijvoorbeeld bossen om het land te gebruiken voor landbouw of om de lucht te vervuilen met fabrieken. Dit heeft gevolgen voor zowel dieren in het wild als klimaatverandering. Wanneer de toestand van de natuur verandert, kan hun bijdrage aan de mens daardoor veranderen.
De bijdrage van de natuur aan mensen en kwaliteit van levenMensen hebben echter ook indirect invloed op de natuur door de manier waarop ze organiseren en beheren. Dit soort dingen worden de leefregels genoemd en ze omvatten wetten, beleid en instellingen die zijn ontworpen om de samenleving te organiseren. Er zijn bijvoorbeeld wetten die het jagen op neushoorns verbieden om te voorkomen dat ze uitsterven. Dit en de regels die men zichzelf stelt, hebben invloed op hoe natuurlijke hulpbronnen worden gebruikt, hoe de natuur verandert, en ook hoe de natuur bijdraagt ​​aan de mens.
Mensen gebruiken hun kennis en technologie vaak om de geschenken van de natuur beter aan hen te bezorgen. Dit kan menselijke inbreng worden genoemd. Menselijke inbreng omvat de infrastructuur die wordt aangelegd (zoals dammen om overstromingen te beheersen of om elektriciteit op te wekken), informatie over het gebruik van medicinale planten, technologie zoals laboratoria en natuurlijk menselijke arbeid zoals boeren die in de velden werken. Menselijke inbreng speelt een belangrijke rol in de bijdrage van de natuur aan de mens. Mensen verzamelen bijvoorbeeld materialen als hout en metaal uit de natuur en zetten hun arbeid, kennis en techniek in om er een stevige tafel van te maken. Daarom worden de meeste geschenken van de natuur samen geproduceerd door de natuur en mensen.
Het is ook belangrijk om de kwaliteit van leven te begrijpen, ook wel menselijk welzijn genoemd. De factoren waardoor mensen zich goed voelen, zoals goed eten, gelukkig zijn en tevreden zijn, zijn kwaliteit van leven of welzijn. Al deze factoren kunnen worden gezien als een combinatie van natuur, oorzaken van verandering, menselijke regels en menselijke inbreng.

De bijdragen van de natuur aan het menselijk leven

Cultuur is een belangrijke factor om te overwegen. Een leven gedreven afhankelijk van zijn nationaliteit, wereldbeeld en overtuigingen creëert verschillende percepties over de relatie tussen natuur en mens. In India wordt de olifant bijvoorbeeld aanbeden als Lord Ganesh, de hindoegod die de mensheid welwillendheid schenkt. Het belang van olifanten voor indianen verschilt door hun waarde in verschillende delen van de wereld. Voor de indianen wordt aangenomen dat olifanten gedijen boven de biodiversiteit en bijdragen aan geluk.
De bijdrage van de natuur aan de kwaliteit van leven is gevarieerd. Onder deze toevoegingen zijn er die kunnen aanraken en gebruiken, zoals voedsel, hout, water. Deze tastbare bijdragen worden financiële bijdragen genoemd. Andere voordelen zijn abstract, zoals het plezier om vanaf de top van een berg naar een meer te kijken: dit worden immateriële bijdragen genoemd. De natuur draagt ​​ook bij aan de kwaliteit van leven door het klimaat op de planeet te reguleren, door voedingsstoffen van bladeren naar de bodem te laten circuleren als natuurlijke meststof. Deze bijdragen worden regelgevende bijdragen genoemd. Vu-karkassen kunnen als volgt worden vermeld:

Materiële bijdragen van de natuur – Voedsel

Voedsel is vooral een financiële bijdrage omdat het kan worden aangeraakt, de buiken massaal kunnen worden gevuld. Voedsel kan door mens en natuur gezamenlijk worden geproduceerd. Boeren en hun machines werken hard om de grond te ploegen, zaden te zaaien, voor het gewas te zorgen en voedsel te oogsten. Vervolgens verkopen ze hun producten op de markt. De natuur vervult ook haar rol in de voedselproductie door te zorgen voor de groei van gewassen. Zo zijn bodem en vruchtbaarheid belangrijk voor het verbouwen van gewassen. De zon, water, lucht, De bijdrage van de natuur aan mensen en kwaliteit van levenHet werk, de machines en gereedschappen van de boer en vele kleine ondergrondse organismen produceren samen de voedingsstoffen die worden gegeten. Als de grond niet wordt verzorgd, kan het vermogen om groenten en voer te produceren worden aangetast en beschadigd. Daarom is het belangrijk om te begrijpen hoe de natuur, bijvoorbeeld land en mensen samen voedsel produceren. Het is noodzakelijk om de menselijke input en arbeid te beheren op een manier die goed voor de natuur zorgt door deze gemeenschappelijke bijdragen correct te evalueren en te begrijpen.

De immateriële bijdragen van de natuur – Gezondheid en leren

Het biedt immateriële bijdragen zoals natuur, geluk, gezondheid, ervaringen, ondersteuning van de menselijke identiteit, inspiratie en leren. Studies hebben aangetoond dat dicht bij vegetatie zoals bomen, struiken en gazons de geestelijke gezondheid verbetert door stress, angst en depressie te verminderen. De natuur is ook een bron van leren. Gebeurtenissen als blikseminslag, sneeuwval en getjilp van vogels, zoals planten en dieren in verschillende vormen en kleuren, zorgen voor verschillende ervaringen. Veel ontdekkingen en technologieën zijn mogelijk dankzij zorgvuldige observatie van de natuur. De klittenbandsluitingen die worden gebruikt in schoenen, jassen en vele andere items zijn bijvoorbeeld geïnspireerd op kliszaden. Met behulp van honderden kleine haken kunnen kliszaden redelijk stevig aan kleding en haar hechten. De manier waarop de haken aan de haarlussen zijn bevestigd, heeft geleid tot de ontwikkeling van klittenband.
Deze immateriële gaven zijn cruciaal voor het welzijn van de mens. Het verlies aan biodiversiteit betekent dus het verlies van nieuwe inspiratie die geluk en leermogelijkheden biedt. Er wordt echter weinig aandacht besteed aan de immateriële bijdragen van de natuur omdat ze niet gemakkelijk te herkennen zijn. Evaluaties kunnen helpen om geschenken van zo’n onzichtbare aard uit de natuur te herkennen.

De regelgevende bijdragen van de natuur – Bestuiving

Zoals hierboven vermeld, vinden veel natuurlijke processen plaats bij het maken van voedsel. Zo’n proces vindt plaats wanneer dieren zoals bijen en vleermuizen nectar en stuifmeel van de bloemen verzamelen. Wanneer dieren van bloem naar bloem gaan om hun voedsel te verzamelen, dragen ze stuifmeelkorrels tussen planten, waardoor ze zich kunnen voortplanten en fruit, groenten of zaden kunnen produceren. Het transport van stuifmeel tussen bloemen wordt bestuiving genoemd. Meer dan driekwart van de belangrijkste gewassoorten ter wereld is voor bestuiving afhankelijk van dieren.
Het menselijk leven zou moeilijk zijn als er geen bestuiving door dieren was. Veel bestuivers in de wereld worden tegenwoordig bedreigd, en sommige zijn al verdwenen als gevolg van menselijke veranderingen in de natuur. Wetlands werden drooggelegd om grote machines op boerderijen te gebruiken, en de kleine onkruidresten die ooit bestuivers waren, stonden in de weg. Bovendien worden pesticiden gebruikt om ongedierte te verwijderen en deze insecticiden kunnen bestuivers schaden. Terwijl alle ontwikkelingen in de landbouw meer mensen van voeding voorzien, schaden ze de natuur en veroorzaken ze verliezen bij bestuivers. Het evalueren van de regelgevende bijdragen van de natuur, zoals bestuiving, kan helpen bij het vinden van oplossingen om voedsel te produceren zonder de bodem of bestuivers te beschadigen.
De natuur beïnvloedt het menselijk leven en welzijn op veel manieren. Wetenschappers en besluitvormers proberen de bijdragen van de natuur aan de mens beter te begrijpen en hoe menselijke activiteiten de gaven van de natuur beïnvloeden. Dit helpt om te begrijpen hoe mensen de natuurlijke wereld beïnvloeden en hoe afhankelijk ze ervan zijn. Toch blijven veel gaven van de natuur mysterieus en verborgen, wat een goed oordeel voor een betere toekomst belemmert. Als de mensheid blijft doen wat ze momenteel met de natuur doet, kan ze de gaven die de natuur biedt permanent verliezen. Daarom is het voor iedereen van groot belang om goed voor de natuur te zorgen en de bijdrage van de natuur aan de kwaliteit van leven te evalueren.

Referenties:
https://www.researchgate.net/publication/331773520_Nature’s_contributions_to_people_and_quality_of_life
https://ipbes.net/news/natures-contributions-people-ncp-article-ipbes-experts-science

Auteur: Ozlem Guvenc Agaoglu