welkom bij deze instructievideo en deze video ga ik je uitleggen hoe je deze sq werd rozenknopjes kunt geraken voor het werk je heb je vijf kleuren nodig drie kleuren die bij elkaar passen en ik heb daarom ook een gemêleerd garen genomen en groene kleur en een witte en de haaknaald heeft een afmeting van twee en halve millimeter ik heb de gemêleerde kleuren wij gepakt en daar ga ik een magische cirkel mee opzetten in de magische simpel gaan we stokje zaken voor je allereerste stokje maak je twee lasten erbij je hebt een totaal nu 3 lussen rand met het opzetten van de magische cirkel
heb je al een losse gemaakt deze 3 lossen tellen voor je allereerste stokje en nog in de magische cirkel ga je erg stokjes erbij en maken het is een 2 3 11 stokjes gehaakt je trekt uit korte koordje van de magische cirkel en zeer sluit dan en dan maak je nog om deze 100 te sluiten in de der lossen van ik allereerst 3 lossen en halve vaste om het rondje te kunnen sluiten praat je kan afgeknipt worden en nu werk ik af van de achterkant ik heb de donkere kleur was op de haaknaald gezet en de ga je eerst gaat smaken en de steek in alleen het achterste lussen dus niet door twee lusjes zijn dat het
hele steek is zo'n v-steek je maar alleen in de achterste lus daar maak je een nieuwe kleur vast en maak je rijk twee losse steken in deze ronde gaan we halve stokje zaken draad om de naald in je slaap je nog terug in dezelfde steek om een half stokje te maken draad te pakken hem ook praat omslaan en de al het willen lusjes heen trekken je hebt nu 2 halve stokjes en een en dezelfde steek draad om de naald en je gaat dan over naar de volgende steek en daarin in de achterste lus ga je 2 halve stokjes maken dus een terug in dezelfde steek 2 naar de volgende steek en alleen dingen
in de achterste lus 2 halve stokjes maken 1 en 2 zo maak je de tour helemaal af in elke steek alleen in de achterste lus een half stokje maken ik heb de ronde af in totaal zijn met 24 halve stokjes en die ga je nog in de eerste twee de losse van beneden van je af eerste twee losse hij nog een half vast te maken om deze landen te sluiten draait je kan weer af geknipt worden en beginnen met het licht van kleur of lichte kleur roze staat dat haaknaald en die ga ik vast maken in een steek in de volgende steek ga je een half stokje maken en in diezelfde steak nog een stokje er
bij in in de volgende steek ria een stokje en nog in dezelfde steek weer terug met een half stokje en dan krijg je in de volgende steek krijg je een halve vaste je hebt nu zo'n bloemblaadje in totaal ga je er 8 maken in de volgende steek een half stokje en in dezelfde steek een stokje in de volgende steek een stokje en in zelfde steek en half stokje en dan krijg je in de volgende steek en halve vaste zo maak je de tour helemaal rood dus in de volgende steek een half stokje terug in dezelfde steek een stokje in de volgende steek een stokje en in dezelfde
steek een half stokje en dan in de volgende steek en halve vaste kaesong helemaal door totdat je 8 van die bloemblaadjes het allerlaatste bloemblaadje je komt hier nu weer die steekt waar je kunt raad het aangehecht aan je werk je als je daar in die zoute steak nog bij een gaat kun je nog een halve vaste maken van deze honden te sluiten de draad ik knip ik weer af en werk ik achter het werk je nu even af nu volgende ronde ga ik werken met wet de witte kleur die maak je vast aan de bovenkant van zo'n bloemblaadje hier heb je een halve stokje een half stokje en
daarna zitten dan twee hele stokjes en boven zijn heel stokje boven het eerste hele stokje van mijn bloemblaadje maak je de kleur wit vast we gaan drie stokje samen haak en deze steek voor je allereerste stokje maak je twee losse draad om de naald terug in de zelfde steek en maakte een stokje bijna compleet is de laatste twee lusjes dan ga je met je haaknaald niet ineens jouw twee lusjes over op je haak naald draad waarop om de naald terug in die zelfde steek laten pakken omhoog om slaan door twee meemaakte stokje er niet af jet neer 3 niet complete stokjes op
je haar kwaad staan draad om de naald en je trekt ze de alle drie de lusjes heen nu heb je drie stokjes samen geraakt om uw hoekje te maken ga je vieren losse steken maken een twee drie vier draad om de naald in gaat er naar de volgende steek en maakt daar weer drie stokjes samen op het pak en omhoog om staan dat c maar je maakt het stokje er nu af om staan in dezelfde steek gaat ook een omhoog om staan de twee draad om de naald terug in dezelfde steek draad het abnormaal omslaan de twee en je hebt nu in totaal vier lussen op je haak naald draad om de naald en de
alle vier de lusjes heen trekken je hebt nu een hoekje gemaakt oh no bij het volgende bloemblaadje kunnen komen ga je drie lossen steken maken 1 2 en 3 op het volgende bloemblaadje en dan gaan we weer in de steek boven twee stokjes werken boefje allereerste stokje dus hier naast het dat halve stokje om dat hele stokje daarboven en die steek daar ga je een vaste steek maken en in de volgende steek boven dat tweede stokje ga je ook weer je een vaste steek maken we gaan door een maand voor een bloemblaadje gaan dus een hoekje maken om daar te komen maak je eerste 3 lossen
haton de naald die gaat naar het volgende blaadje naar een steek boven je eerste stokje daar ga je weer drie stokjes samen maken dat is een stokje 2 stokjes drie stokjes samen haken vier lussen 1 2 3 en 4 in de volgende steek 3 stokjes samen maken dat is een 2 drie samen haken zo ga je helemaal want omdat wij het volgende bloemblaadje te komen maak je dan 3 lossen en dan in het forum bloemblaadje boven die twee stokjes ga je dan in elke steek een vasten steek maken dus dat is een en dan in de volgende steek bogart stokje 2 3 lossen en je gaat dan weer boven het volle dom laat je weer zo'n hoekje maken
gaat zo helemaal rond aan het eind waarom dus bijna klaar ik moet nog drie tassen maken en je gaat dan een half vast te maken boven op de top van die drie stokjes samen haken je bovenin maak je n halve vast van deze 100 te sluiten in de volgende ronde gaan we door met de wit kleur je gaat in die eerste vier losse je dan ga je met je haak nat en en maakte een halve vaste om geluid dat boekje van die vier losse daar te starten 3 lossen en je gaat in dezelfde ruimte nog een stokje er bij in maken je gaat een hoekje maken van twee lossen en dan terug en diezelfde ruimte nog met
2 stokjes 1 en 2 ik wil je een stokje gaan maken hierboven die kusten van die drie stokje samen om dat te doen de draad om de naald en ik ga nu van achter naar voren dus door die ruimte van die vier lossen rondom die steek van die drie stokjes voor langs en je gaat dan weer met je haaknaald in die ruimte van die drie losse pakt een draad op en trekt hem door omhoog naar achteren en je gaat daar een stokje op maken heb je een stokje gemaakt rondom cluster van die drie stokjes samen datum datum die kant ook mijn kindje en het hoekje zien 3 lossen dan kom hier wij die twee vaste steken uit en boven
elke vasten steek ga je een stokje maken dat is een en dan in de volgende steek nummer 2 ga nu weer terug eigen haken prix losse draad om de naald en dan kom je hier bij the cluster van die drie stokje samen die gaat gang achter ervoor om het cluster steek je dan met je haak wat terug in die hoek en pak dan een draad op omhoog trekt en door naar achteren en je gaat dan daar een stokje maken kwaad en de naald en in die ruimte van die vier lossen en dat hoekje naar maak je twee stokjes voor een nieuw hoekje twee losse en terug in dezelfde ruimte in dat hoekje met twee stokjes
prater naald en je gaat weer een stokje maken rondom voor lausd ga je een stokje maken 3 lossen boven de twee volgende vasten steken ga je een stokje maken in en in de volgende twee drie losse draad om de naald en je gaat weer een stokje maken voor langs de rond om dat groepje van drie stokje samen in dat hoekje maak je een nieuw hoekje van 2 stokjes 1 losse en 2 stokjes en dan maak je een stokje boot om de kusten van the tree stokje samen je achterlangs hij je weer een nieuw stokje maken 3 lossen en op de volgende 2 steken maak je weer een stokje 3 lossen je komt naar mij die vrolijk rusten en
weer van achter naar voor van vormen achter rondom die cluster van die drie stokjes samen maken en nu stokje maken in dat hoekje 2 stokjes twee losse en 2 stokjes en weer auto die cluster van 3 een stokje maken 3 lossen op de twee volgende vasten steken een stokje en dan mag de laatste drie losse maken en dan maak je een je eerste tweede term los van beneden daar maak je een halve vaste om deze honden te sluiten praat je af geklikt worden en we gaan volgende kleur beginnen in de volgende ronde ga ik met groen werken de groene kleur die maak je vast in een hoekje van die twee losse
met een vaste steek in diezelfde ruimte ga je nog een vaste steken en raken van op je maak je twee wassen en terug in die zelfde ruimte je de hoek je nog met 2 vaste steken boven de drie stokjes in de elke steek maak je een vaste steek 1 2 en 3 we gaan nu twee keer een blaadje maken niet in deze ruimte van die vier lossen maar we gaan een tour naar beneden ik sta de draad om de naald en ik pak met mijn duim en wijsvinger pak ik de tour daarvoor onder deze pak ik vast en ik sta de vol met de de laatste tour die staken een beetje terug naar achteren ik ga dan dat de haaknaald en en maak
daar een cluster van 3 stokjes samen dus dat is 1 2 3 stokjes samen haken als je dan laatste toer weer terug omhoog fout en je draait het werk je om dan zie je dat je hier als een ketting van die losse hebt zitten en dat je dan echt en die tura onder die cluster van die stokjes hebt gemaakt je gaat niet viel los te maken een twee drie vier draad om de naald en ik ga nog een keer terug naar de tour dus die plaats toe is vaak een beetje terug naar achteren en ik pak de ketting vast fijn dat dan ook rustig aan hebt gemaakt van de toeren voor en gaat aan nog een keer een cluster van
3 stokjes samen maken en maken en dat ziet dan aan de voorkant zo uit en als je hem omdraait zie je dat hier van de laatste tour die ketting de voor valt dan kom hier bij de twee stokjes uit een boven en die steek van die twee stokjes ga je weer een vaste steek maken een keer twee keer jou je komt hier en die ruimte en die tour daar beneden bij ga je weer zo'n zelfde groepje van die twee plaatjes maken dus ik sla die bovenste tour die sta ik weer een beetje terug naar achteren en ik ga dan in die toer af onder ga ik weer twee keer een cluster van 3 stokjes samen
maken met dat tussen in vier lussen 1 2 3 en 4 dan terug nog zo'n blaadje maken van drie stokjes samen haken in de volgende drie steken daar ga je weer een vast te maken 1 2 en 3 in het hoekje maken we een nieuw hoekje van twee vaste twee lossen en dan weer terug in diezelfde ruimte met 2 vaste dan heb je weer een nieuw boekje gemaakt boven de drie stokjes ga je weer een vaste steek maken 1 2 en 3 en dan ga je weer zo'n karretje maken met twee van die bloemblaadjes in de tour daarvoor zal me in forums de draad hem daarna in die boven toe ga je niet haak
wie gaat een tour naar beneden daar ga je een blaadje maken van drie stokjes samen vier lossen en dan terug en die zelfde ketting weer wat drie stokjes aanmaken dan krijg je hier die twee stokjes en boven en die steek van het stokje hij weer een vaste steek maken praat er naar naald niet in deze tour maar een tour naar beneden daar ga je weer twee keer drie stokjes armen maken met dat tussen in vier lussen 1 2 3 stokjes samen maken vier lossen en terug weer met drie stokjes aanmaken ik heb de twee bijna hond nog de laatste drie steken boven de plaatsen tree stokjes en dan half vast te maken en die
eerste gasten steek je om lezen honden te sluiten ik knip het draadje even af ziet er hangen voorkant zo uit en als je nou het lab je omdraait dan zie je aan de achterkant allemaal van die witte roosjes van je laatste witte tour in de vormen van de gaan me en die lusjes dus een twee plaatjes en gaan we roosje zaken ik heb de allereerste kleur waar je de square meebrengt gestart de gemêleerde kleur die heb ik terug zetten op haar kwaad en die ga ik vastzetten in een hoekje in het hoekje gaan we een half stokje haken voor je eerste halve stokje maak je twee losse
om het hoekje om te komen moet ik een losse makers ik maakte nog een losse bij dus in totaal heb je drie losse draad om de naald en ik ga dan terug in diezelfde hoek met een half stokje samen met die drie losse heb je dan een half stokje een losse en een half stokje vullen dat hoekje de allereerste steek naar het hoekje die sta je over in de volle 4 steken ga je een half stokje haken dus je script de eerste steek en en de volgende vier steken maak je een half stokje dus dat is een 2 3 en 4 dan heb je hier nog een steek boven het plaatje die sla je ook over dan kom je in het lusje en in dat lusje
van die vier lossen daar gaan we roosje zaken voor je allereerste steekt dan maak je een vaste dan krijg je in diezelfde ruimte drie keer een half stokje een twee drie in diezelfde ruimte ga je nog drie stokje zaken een 2 3 ik haal de draad een beetje omhoog het lusje haal de haaknaald uit mijn werk je sorry en ik ga dan terug naar die allereerste vaste steek die hierin douglas heb gemaakt daar ga je met je haaknaald en zet de draad weer terug op de haak naald trek de draad je aan een track die steek door die vaste steek heen je hebt al een soort van pop corn steek
draad om de naald en je gaat de eerste steek boven geklaag hier en die ga je overslaan in de volgende 2 steken en dat zijn dan de vaste steken van de vorige toer ga je weer een half stokje bovenop maken dus 1 en 2 als ik nu heel eventjes de haaknaald als het werk je haal en ik pak die pokon steek en ik maakte een klein beetje open en ik draai hier wat dan zie je dat er een soort rozenknopjes ontstaan ie ja we gaan verder haken die steek je na die cluster van die drie stokjes naar bloemblaadje die steek je die seite over in de volgende lus daar maak je een vaste
steek in diezelfde lus maak je drie keer een half stokje een twee drie in dezelfde ruimte maak je nog drie stokjes bij en 1 2 en 3 trek dan de show hoog haaknaald uit je werk je je zoekt je allereerste vaste steek op daar ga je weer met je haaknaald de heen zet het plusje weer terug op de haaknaald aantrekken en trekt hem weer dorisch tekening praten om de naald je staat alle eerste steek boven dat plaatje sta je over en je gaat in de volgende steek weer een half stokje maken nou eventjes de haaknaald we uitwerken en ik raad het potion klein beetje openmaken in de volgende een twee en drie steken
ga je weer een half stokje maken 1 2 en 3 dus de laatste steek hier voor dat hoekje die sla je over dit is het draadje van het aanleg die teruggeeft door naar achteren je hebt jouw twee van die rozenknopjes op je werk je lichaam dan kom je weer je en dat hoekje en in dat hoekje ga je weer een half stokje maken een losse en terug in dezelfde ruimte met een half stokje er op beginnen we weer van voor af aan dus de eerste steek je naar het hoekje die sta je over in de volgende vier steken ga je weer een half stokje maken 1 2 3 en 4 die laatste steek je voor het bloemblaadje je die stijve over je gaan
nu door nadat potje je dan maak je een vaste 3 halve stokjes drie stokjes haaknaald uit je werk je je zult je allereerste steek van je vaste op praat je terug op de haaknaald en trekt hem door het werk je heen en zorg naar zo'n post knopje dat je de draad achter je werk je houdt draad om de naald en dan de eerste steek boven de bloemblaadje dat sla je over in de volgende 2 steken maak je een half stokje dan sta je jullie steek over het plaatje over en gaat door weer naar de volgende balkje met een vaste 3 halve stokjes drie stokjes haaknaald uit je werk je je zoek je
allereerste steek op van je vaste praten rug het naald en trek de weer door is taking draad om de laat eerste steek nadat het bloemblaadje de oven staan en in de volgende vier steken maak je weer een half stokje een twee drie en vier de laatste steek je voor dat hoekje die saaie over en je gaat in het hoekje zelf vier en half stokje maken een losse en een half stokje maak zo dit roer je me af die steek je moet je een klein beetje meehelpen om de roosjes een beetje er bovenop te krijgen maar in de volgende ronde gaat dan peter maakte toen ze helemaal af ik heb de
ronde klaar hoeveel in nog maar de toe te sluiten en de tweede lossen van beneden 1 en 2 met een halve vaste praatje heb ik af en die werk ik af aan de achterkant de witte klus dat u terug op de haaknaald en die ga ik vast maken in een hoekje bij die ene losse je in het hoekje gaan we een nieuw boekje haken van 2 halve stokjes twee losse en 2 halve stokjes voor je eerste half stokje maak je twee lossteken omhoog praten laat terug in dezelfde ruimte en maakt daar een half stokje twee lossen en aan dit terug en die zelfde ruimte met 2 halve stokjes in de volgende vijf steken 1 2 3 4 en 5
ga je een half stokje maken 1 2 3 4 en de maas is precies naast staat roosje dus nummer vijf nou komt een beetje een lastige gedeelte als je nou laat roosje gaat kijken dan heb je hier de eerste vaste steek dan krijg je een half stokje en nog een half stokje in het 2e halve stokje aan de achterkant ga je weer een nieuw half stokje maken dus ik heb hier een stokje half stokje half stokje en als je een de achterkant gaat kijken dit is een vaste een half stokje en half stokje draad om de naald en in dat twee halve stokje aan de achterkant ga je met je haak water heen achterkant
van het stokje pak een draad op omhoog en maakt daar weer een nieuw half stokje op draad om de naald die gaat dan die en achterkant van de doos kijken en dan kom je bij een stokje en dan ga je ook weer aan de onderkant door de achterkant lus je opnemen of twee lusjes te nemen praten pakken dan mogen de heen halen de raad ontstaan en een half stokje maken draad om de naald en je gaat nu over naar het volgende stokje van je roosje aan de achterkant pak je de twee van je lusjes op draak te pakken omhoog en laat hem staan de half stokje maken je hebt nu achter je roosje
heb je 3 halve stokjes gemaakt in de twee volgende steken nadat roosje een half stokje 1 en 2 nu vrij aan de achterkant hier van je volgende roosje ga je weer 3 halve stokjes maken raakt en de naald dus je eerste vaste eerste halve stokje dit is zweden halve stokje pak je een draad op omhoog en half stokje maken praat er benauwd volgende stokje van je roosstraat je zal pakken om staan omhoog en een half stokje maken en dan weer in het volgende stokje hebben achterkant van de trosje pak je weer 2 draadjes op omslaan doorhalen home staan en een half stokje maken in
de volgende vijf steken ga je weer een half stokje maken een 2 3 4 en 5 hoe kom ik hier in zo'n boekje en in dat hoekje ga je weer 2 halve stokjes maken twee losse en terug in dezelfde ruimte met 2 halve stokjes en dan begin je weer van voren af aan maar ik zo de tour helemaal rond ik heb de ronde klaar ik hoef er een oma en de eerste twee losse van je eerste twee losse claimen maar een halve vaste maken om deze onder te sluiten er gelijk door met de volgende ronde drie losse steken om ook in de volgende steek maak je een stokje dan kom je in een hokje en in dat hoekje
zijn nu hoekje maken van twee stokjes twee lassen en terug in die zelfde ruimte met twee stokjes je gaat nu en elke steek ga je een stokje maken en vergeet daarbij ook niet boven je allereerste stokje na die twee losse om daarboven en die steek ook nog een stokje te maken zo'n helemaal rond en elke steek maak je een stokje en en elk hoekje maak je dan weer twee stokjes twee losse en 2 stokjes en dit helemaal want de laatste paar stokjes en dan maak je nog in de eerste twee de dell vostro 9 en hou me vast omdat ontsluiten draait je kan afgeknipt worden en
afvoeren gewerkt en achterkant en dan is het werk je klaar alle draadjes zet het netjes afgewerkt aan de achterkant van varrock je en hij is helemaal klaar heel veel plezier het maken van dit werkje bedankt voor het kijken en heel graag tot een volgende keer daag meer