Een schone omgeving is essentieel voor het welzijn en de gezondheid van mensen. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) definieert het milieu als “alle fysieke, chemische en biologische factoren behalve een persoon en alle daarmee verband houdende gedragingen” met betrekking tot gezondheid. Alle organismen zijn afhankelijk van hun omgeving om te overleven. Het handhaven van een gezonde omgeving is erg belangrijk voor het verhogen van de kwaliteit van leven en jaren van gezond leven. Wereldwijd 23% van alle sterfgevallen en leeftijd 5 Milieuproblemen en menselijke gezondheid26% van de sterfgevallen onder kinderen onder de leeftijd is te wijten aan te voorkomen omgevingsfactoren.
Naast ziekteverwekkers kunnen vele andere gevaren in het milieu de menselijke gezondheid nadelig beïnvloeden. Milieugevaren verhogen het risico op het ontwikkelen van kanker, hartaandoeningen, astma en vele andere ziekten. Deze gevaren kunnen fysiek zijn, zoals vervuiling, microben in de lucht, water of bodem, giftige chemicaliën en voedselverontreinigende stoffen, of sociaal, zoals gevaarlijke banen, slechte woonomstandigheden, stadsuitbreiding en armoede. Blootstelling aan gevaarlijke chemicaliën is een groot probleem. Mensen kunnen in hun dagelijks leven worden blootgesteld aan een grote verscheidenheid aan chemicaliën via vervuilde lucht en water, consumentenproducten en voeding. De eigenschappen van sommige gevaarlijke chemicaliën zorgen ervoor dat ze in het milieu blijven en bioaccumuleren in de voedselketen. Het volume en de reeks chemicaliën die tegenwoordig worden gebruikt, de aanhoudende groei van de chemische productie en de blootstelling van mensen en het milieu zullen blijven toenemen. Dit geeft aanleiding tot bezorgdheid over de gezondheidseffecten van blootstelling aan chemische mengsels gedurende het hele leven, vooral tijdens kwetsbare levensfasen zoals vroege kinderjaren, zwangerschap en ouderdom.

Kankerverwekkende stoffen en kanker

Een kankerverwekkende stof is alles dat kanker kan veroorzaken. Kanker is een ziekte waarbij cellen uit de hand lopen. De meeste kankerverwekkende stoffen veroorzaken kanker door mutaties in het DNA te produceren. Er zijn verschillende soorten kankerverwekkende stoffen. Deze omvatten ziekteverwekkers, straling en chemicaliën. Hoewel sommige kankerverwekkende stoffen van nature voorkomen, worden andere geproduceerd door menselijk handelen. Virussen veroorzaken ongeveer 15 procent van alle menselijke kankers. Het virus dat hepatitis B wordt genoemd, veroorzaakt bijvoorbeeld leverkanker.
De meest voorkomende oorzaak van huidkanker is UV-straling. Radioactief gas, bekend als radon, veroorzaakt longkanker. Het bevat tientallen kankerverwekkende stoffen, waaronder tabaksrook, nicotine en formaldehyde. Blootstelling aan tabaksrook is de belangrijkste oorzaak van longkanker. Van sommige chemicaliën die aan voedingsmiddelen worden toegevoegd, zoals bepaalde kleurstoffen, is nu bekend dat ze kanker veroorzaken. Door voedsel op zeer hoge temperaturen te koken, ontstaan ​​ook kankerverwekkende stoffen.
De meeste kankers kunnen worden genezen. Het algemene doel van de behandeling is om de tumor te verwijderen voordat andere cellen op enigerlei wijze worden beschadigd. Een kankerpatiënt wordt meestal op verschillende manieren behandeld. Mogelijke behandelingen zijn onder meer chirurgie, medicatie (chemotherapie) en bestraling. Vroege diagnose en behandeling van kanker biedt een overlevingskans. Daarom is het belangrijk om de volgende waarschuwingssignalen van kanker te kennen:
Milieuproblemen en menselijke gezondheidVeranderingen in darm- of blaasgewoonten
Een wond die niet geneest
Ongewone bloeding of afscheiding
Een knobbeltje in de borst of ergens anders
Chronische indigestie of slikproblemen
Voor de hand liggende veranderingen in wratten of moedervlekken
Aanhoudende hoest of heesheid
Het hebben van een of meer waarschuwingssignalen betekent niet dat u kanker heeft, maar het is noodzakelijk om voor de zekerheid een arts te raadplegen. Het hebben van routinematige tests voor bepaalde kankers kan ook helpen bij het vroegtijdig opsporen van kankers waarvan de kans op genezing het grootst is. Mensen kunnen maatregelen nemen om hun risico op kanker te verkleinen, bijvoorbeeld door blootstelling aan kankerverwekkende stoffen zoals tabaksrook en UV-licht te vermijden. Ook kan het volgen van een gezonde levensstijl het risico verminderen. Actief blijven, een vetarm dieet volgen en een normaal gewicht behouden, kan het risico op kanker helpen verminderen.

Luchtverontreiniging en ziekten

Jaarlijks sterven ongeveer 5 miljoen mensen door luchtverontreiniging. In feite veroorzaakt vuile lucht meer doden dan verkeersongevallen. Luchtverontreiniging is schadelijk voor de luchtwegen en de bloedsomloop. Zowel de buitenlucht (buitenlucht) als de binnenlucht kunnen vervuild zijn.
Buitenverontreiniging: De luchtkwaliteitsindex (AQI) is de evaluatie van verontreinigende stoffen in de buitenlucht op basis van hun effecten op de menselijke gezondheid. Als de AQI hoog is, moet de tijd die buiten (buiten) wordt doorgebracht, worden beperkt. Door blootstelling aan luchtverontreiniging te vermijden, kan de impact op de gezondheid worden beperkt. Mensen met bepaalde gezondheidsproblemen, waaronder astma, zijn erg gevoelig voor de gevolgen van luchtverontreiniging. Om dit te voorkomen, moeten ze bijzonder voorzichtig zijn. AQI verwijst over het algemeen naar ozon- en deeltjesniveaus op leefniveau. Ozon is een gas dat zich dicht bij de grond vormt wanneer luchtverontreinigende stoffen worden verwarmd door zonlicht. Het is een van de belangrijkste componenten van mist. De mist bevat ook deeltjes. Deeltjes zijn kleine vaste deeltjes of vloeistoffen die in de lucht zweven. Ze worden voornamelijk geproduceerd door verbranding van fossiele brandstoffen. Deeltjes nestelen zich in de luchtwegen en longen en veroorzaken schade.
Luchtvervuiling binnenshuis: Binnenlucht kan meer vervuild zijn dan buitenlucht. Het kan schadelijke stoffen bevatten zoals schimmels, bacteriën en radon. Het kan ook koolmonoxide bevatten. Koolmonoxide is een gas dat wordt geproduceerd door ovens en andere brandstofverbruikende apparaten. Bij inademing vervangt het de zuurstof in het bloed en leidt het snel tot de dood. Koolmonoxide is kleurloos en reukloos, maar kan worden gedetecteerd met een koolmonoxidedetector.

Geluidsoverlast

Blootstelling aan lawaai van transportbronnen en de industrie kan ook leiden tot aandoeningen, slaapstoornissen en een daarmee samenhangend verhoogd risico op hypertensie en hart- en vaatziekten.

Klimaatverandering

Verwacht wordt dat klimaatverandering hittegolven, zeeniveau, patronen van infectieziekten, luchtkwaliteit en de ernst van natuurrampen zoals overstromingen, droogtes en stormen zal beïnvloeden.

Bioterrorisme

Bioterrorisme is een andere potentiële bedreiging in het milieu. Het kan grote aantallen mensen vergiftigen of dodelijke uitbraken van ziekten veroorzaken. Bioterrorisme is het opzettelijk vrijgeven of verspreiden van ziekteverwekkers. De agentia kunnen virussen, bacteriën of toxines zijn. Deze stoffen kunnen worden verspreid via lucht, voedsel of water of kunnen in direct contact komen met de huid. Twee van de bekendste bioterrorisme-incidenten in de Verenigde Staten vonden eerder deze eeuw plaats:
In 2001 werden brieven met miltvuursporen naar verschillende nieuwsbureaus en twee kantoren van de Amerikaanse Senaat gestuurd. In totaal raakten 22 mensen besmet en 5 van hen stierven door miltvuur.
In 2003 werd een dodelijk gif, ricine genaamd, geïdentificeerd in een brief aan het Witte Huis. De brief is in beslag genomen bij een postverwerkingsbedrijf buiten het Witte Huis. Gelukkig veroorzaakte ricinetoxine geen ziekte of overlijden.

Milieuproblemen en menselijke gezondheidGezondheidsbeleid

Een groot aantal bewijzen suggereert dat milieurisico’s niet gelijkmatig over de samenleving zijn verdeeld, maar eerder onevenredig grote gevolgen hebben voor sociaal achtergestelde en kwetsbare bevolkingsgroepen. De sociaaleconomische status van individuen beïnvloedt hun blootstelling aan omgevingsstressoren omdat armere mensen eerder in een gedegradeerde omgeving leven. Sociaal achtergestelde mensen kunnen vatbaarder zijn voor de effecten van omgevingsstress als gevolg van bepaald gedrag, zoals reeds bestaande gezondheidsproblemen, een slechte voedingsstatus, roken of inactiviteit.
Het door Europa geleide Europese milieu- en gezondheidsproces van de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) heeft tot doel de sectoren milieu en gezondheid samen te brengen en gemeenschappelijke oplossingen te bevorderen, in het bijzonder om de doelstellingen en doelstellingen op het gebied van milieugezondheid van de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling te verwezenlijken. In de Ostrava-verklaring van 2017 introduceerden ministers en vertegenwoordigers van landen in de Europese regio van de WHO een intersectorale en inclusieve benadering om de gezondheid van het milieu te verbeteren.

Milieu- en gezondheidsgerelateerde EER-activiteitenMilieuproblemen en menselijke gezondheid

Het EMA (Europees Milieuagentschap) werkt samen met medewerkers op internationaal en nationaal niveau om een ​​kennisbasis op te bouwen over de verbanden tussen gezondheid, welzijn en milieu. Dit omvat het onderzoeken hoe het milieu bijdraagt ​​aan het welzijn van de mens, evenals het bestuderen van blootstelling aan bepaalde omgevingsstressoren zoals luchtverontreiniging, lawaai, chemicaliën en klimaatverandering, en hun impact op de gezondheid. Uiteindelijk zijn de gezondheidsresultaten het gevolg van de combinatie van blootstelling aan omgevingsstressoren in de loop van de tijd, wat aangeeft dat milieugerelateerde gezondheidsbeoordelingen een geïntegreerde benadering moeten volgen.
Bekende omgevingsstressoren (stressfactoren) die van invloed zijn op de menselijke gezondheid zijn in Europa onderworpen aan regelgevende controle met pogingen om de blootstelling te verminderen. Er zijn echter opkomende problemen waarbij milieupaden en hun impact op de gezondheid niet volledig worden begrepen. Deze omvatten kwesties zoals antimicrobiële resistentie of veranderingen in de blootstelling van mensen aan chemicaliën in producten naarmate ze evolueren naar een circulaire economie en meer recycling. Het EMA werkt samen met internationale netwerken van experts om nieuwe milieurisico’s te identificeren, waaronder de Europese Commissie, de WHO en de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid.
Milieuproblemen en menselijke gezondheidHet EMA is een partner van het European Human Biomonitoring Initiative (HBM4EU). Het belangrijkste doel van het initiatief is het coördineren en bevorderen van menselijke biomonitoring in Europa. HBM4EU zal beter bewijs leveren van de daadwerkelijke blootstelling van burgers aan chemicaliën en mogelijke gezondheidseffecten ter ondersteuning van beleidsvorming. Het EMA draagt ​​ook bij aan het Chemical Monitoring Information Platform van de Europese Commissie (IPCHEM: International Petrochemic), dat de samenstelling van chemicaliën en mengsels van chemicaliën in relatie tot mens en milieu documenteert.

Referenties:
https://www.ck12.org/book/ck-12-biology/section/24.4/
https://www.healthypeople.gov/2020/topics-objectives/topic/environmental-health
https://www.eea.europa.eu/themes/human/intro
https://sagligim.gov.tr/cevre-saglik.html

Auteur: Muserref Ozdas