Wat is Ekoköy?Ecovillages zijn gebouwd op een begrip dat erop gericht is de sociale omgeving te combineren met een eenvoudige levensstijl gebaseerd op solidariteit. In dit opzicht, om een ​​ecodorp te creëren; Er worden veel methoden gebruikt, zoals permacultuur, ecologische architectuur, groene productie, alternatieve energie en gemeenschapsopbouw. Ecodorpen bestaan ​​echter uit mensen van stedelijke of landelijke gemeenschappen die volledig zelfvoorzienend zijn, in harmonie leven met de aarde en alle levende wezens, en die in wezen zijn gebouwd op drie elementen:

• Ecologie,
• Cultuur en spiritualiteit,
• Sociale gemeenschap is het belangrijkste element van ekököy.

Tegenwoordig zijn er veel ecodorpen met verschillende structuren. Elk van deze ecodorpen heeft hun eigen ontwikkelingsniveau bereikt en toont de inspiratie en creativiteit van hun pioniers. Hoewel duurzaam leven heel goed wordt ervaren in sommige ecodorpen, die al zo’n twintig jaar bestaan, brengt het ook veel nieuwe ontwikkelingen met zich mee. Veel ecodorpen in het verleden werden gezien als idealistische en marginale nederzettingen. Tegenwoordig worden de principes van ecodorpen aangepast, verwachtingen en levensstijlen Wat is Ekoköy?We worden geconfronteerd met een ecodorpsschool, die is vormgegeven volgens zijn stroom, verschillende achtergronden heeft, mensen van verschillende leeftijden en beroepen samenwonen, gedeeld of particulier bezit, huizen of privétuinen huren of verkopen. Deze ecodorpen; Ze weerspiegelen het traject van het concept ecodorp, waardoor innovaties mogelijk zijn in de persoonlijke focus van mensen en de mate van participatie van de gemeenschap in sociale samenstelling.

Ecologische dimensie van ecodorpen

De ecologische dimensie van ecodorpen richt zich vooral op de verbindingen met de wereld waarin mensen leven, zoals bodem, water, wind, dieren en planten. Met andere woorden, beginnend bij afvalrecycling en energiebesparing, Wat is Ekoköy?Het drukt een visie uit die zich uitstrekt tot een toewijding aan een responsief leven, herstel van de wereld, integratie van op dorpen gebaseerde energiesystemen, duurzame landbouw, waterbehandelingsinstallaties en ecologische gebouwen. We kunnen de ecologische dimensies van ecodorpen en hun taken als volgt opsommen:

• Om biologisch voedsel te verbouwen,
• Het creëren van woonruimtes waar lokale architectonische tradities worden gehandhaafd,
• Om lokale principes voor groen ondernemen toe te passen,
• Gebruik van duurzame energiesystemen,
• Om de biologische diversiteit te beschermen en te bevorderen en om plattelandsgebieden te beschermen,
• Behoud van schone lucht, bodem en water door toepassing van afval- en energiebeheer zijn de belangrijkste opgaven van de ecologische dimensie.

Culturele en spirituele dimensie van ecodorpen

Wanneer spirituele en culturele principes samenkomen, kunnen veel ecodorpen worden gezien die traditionele culturen over de hele wereld in hun dagelijks leven nieuw leven inblazen. Dankzij onze wereld en alle formaties erop echoën onze terugkeer naar de levensstijl waarin we in harmonie leefden. In dit opzicht wekken ecovillages een gevoel van eenheid met de natuurlijke wereld op. Dat wil zeggen, het herinnert ons eraan dat we deel uitmaken van het menselijk leven en het oneindige universum. Sommige Wat is Ekoköy?Hoewel ecodorpen de voorkeur geven aan een duidelijk uitgedrukte spirituele benadering, doen sommigen dat niet. Ecodorpen die een spirituele benadering aannemen; Ze kunnen gloednieuwe culturele uitingen creëren die respect tonen voor levenswijzen over de hele wereld, natuurlijke cycli begrijpen en zo de toewijding van de mensheid aan het universum en de natuur beschrijven. We kunnen de functies van de culturele en spirituele dimensie van ecodorpen ook als volgt overbrengen:

• Het stelt ons in staat om deze natuurlijke cycli te integreren en ervan te genieten door middel van vieringen en ceremonies.
• Benadrukt creativiteit en kunst.
• Het laat toe dat verschillende culturen tot uitdrukking komen.
• Het helpt om individuele ontwikkeling en spirituele oefeningen bij elkaar te houden.

Sociale dimensie van ecodorpen

Sociale dimensie van ecodorpen; Het verwijst naar het creëren van een ruimte die het verlangen van mensen om samen tijd door te brengen ondersteunt. Ecodorpen zijn een kleine omgeving waarin elk individu zich gesterkt kan voelen. Mensen kunnen deelnemen aan alle beslissingen die hun eigen leven en de samenleving waarop ze transparant kunnen volgen, beïnvloeden. In de westerse wereld is de stem van het individu over het algemeen onhoorbaar in de oorverdovende geluiden van politieke plannen en industriële kwesties. In ecodorpen is dit geluid echter vrij sterk en duidelijk. Bovendien zorgen ecodorpen voor een buitengewoon liefdevol leven voor kinderen, waar ze kunnen deelnemen aan dagelijkse activiteiten zoals tuinieren en bouwstijlen. Zo leren kinderen ervaringen die hen verschillende vaardigheden geven. Handel als een verantwoordelijk lid van de samenleving Wat is Ekoköy?doet hen hun standpunt beseffen. In het algemeen moedigen ecodorpen mensen aan om hun vrijheid en verantwoordelijkheid jegens anderen in evenwicht te brengen. Met andere woorden, het stelt mensen in staat om te leren hoe ze vrije en doelgerichte formaties kunnen creëren en kunnen voorzien in de behoeften van de samenleving waarin ze leven. We kunnen als volgt praten over de definities die de betekenis van de samenleving in ecodorpen weergeven:

• Zich bewust zijn van andere mensen en een goede relatie met hen opbouwen,
• Om samen te werken door gemeenschappelijke bronnen te delen,
• Om het nodige belang te hechten aan preventieve en geestelijke gezondheidspraktijken,
• De juiste beslissingen nemen en conflicten oplossen,
• zinvol werk bieden aan alle leden van de gemeenschap,
• Helpen bij de ontwikkeling van een leven lang onderwijs,
• Kinderen, volwassen mensen en gemarginaliseerde groepen in staat stellen een sterk geïntegreerde levensstijl te bieden.
• Bijdragen aan de expressie van culturen,
• Om de groene economie te implementeren,
• Integriteit aanmoedigen door verschillen te respecteren zijn definities die de betekenis van de samenleving in ecodorpen tot uitdrukking brengen.

Auteur: Joy Urgench