Propaganda is een overtuigende techniek die wordt gebruikt om individuen te manipuleren of te beïnvloeden om een ​​bepaalde mening of overtuiging aan te nemen. Het wordt al eeuwenlang gebruikt door regeringen, bedrijven, religieuze groeperingen, media en individuen over de hele wereld. Propaganda is niet beperkt tot een enkel medium. Het is te vinden in kunstwerken, films, toespraken, muziek en meer.
Vooringenomen informatie en quasi-feiten worden gepresenteerd op een manier die een bepaalde agenda bevordert op politiek, religieus, financieel of anderszins. Propaganda probeert mensen te laten geloven dat deze misbruikte informatie echt is. De beste vormen van propaganda kunnen verder gaan om mensen ervan te overtuigen dat deze ideeën en feiten niet het resultaat zijn van propagandatactieken, maar van hun eigen overtuigingen.
Propaganda komt zo vaak voor dat de meeste mensen het regelmatig meemaken en het vaak niet eens beseffen. Het gebruikt propaganda om de publieke perceptie te beheersen, politieke campagnes, bestedingstoewijzingen, bedrijfswinsten en alles daartussenin effectief te beïnvloeden. Propagandatactieken zijn bijna overal te vinden, waaronder:
• Reclame en public relations
• Marketing
Politiek
Dit artikel bevat informatie over de effecten van propaganda op nieuws, public relations en reputatie, te beginnen met de definitie ervan.

Hoe wordt propaganda bepaald?

De bepaling van propaga kan variëren, afhankelijk van het gebied en hoe het is gemaakt. Omdat de scheidslijnen tussen artistieke expressie, marketing, reclame, public relations, propaganda en actueel nieuws steeds vager worden, kan het moeilijk zijn om onderscheid te maken tussen wat propaganda is. Zolang er schriftelijke verslagen bestaan, beïnvloeden machthebbers de publieke opinie met halve waarheden, regelrechte leugens en andere twijfelachtige tactieken. Sinds Darius I’s hemelvaart naar de Perzische troon in 515 vGT, is propaganda gebruikt om genocide uit te lokken, politieke verkiezingen te beïnvloeden, de loop van religieuze overtuigingen te veranderen en meer.
Ondanks zijn lange geschiedenis en bewezen effectiviteit, zijn er enkele verklarende tekenen die de meeste propaganda vertoont. Het is belangrijk om de media altijd met een kritische lens te consumeren. Enkele veel voorkomende propagandatechnieken om op te letten zijn:
• Semi-feiten en gegevensvervorming: hyperfocus op delen van een verhaal die een bepaalde agenda verder verplaatsen, kan het publiek ondersteunen.
• Ontstekingsuitingen: gewaagde uitspraken op basis van emotie in plaats van feiten kunnen gepassioneerde mensen doen ontbranden.
• Emoties gebruiken: schaamte, humor, vergelijking en angst zijn voorbeelden van emoties die kunnen worden gebruikt om een ​​publiek te verenigen.
• Een vijand of zondebok creëren: het richten op een specifiek persoon of idee kan ook worden gebruikt om mensen te verenigen tegen een zogenaamde vijand.
Public Relations en Propaganda
Public relations en propaganda worden gebruikt om het publiek te informeren en te overtuigen om een ​​bepaalde agenda te pushen. Beiden betrekken bepaalde segmenten van een gemeenschap op manieren die hun eigen mening beïnvloeden en tot actie aanmoedigen. Het belangrijkste verschil tussen de twee is dat PR-campagnes de waarheid promoten, maar dat is niet altijd het geval bij slechte propaganda of andere negatieve campagnes. Om echter in het algemeen uit te leggen, wordt het volgens de Public Relations Association of America gedefinieerd als een strategisch communicatieproces dat wederzijds voordelige relaties tot stand brengt tussen organisaties en het publiek. Enkele van de meest voorkomende PR-activiteiten zijn:
• Activiteiten in de vorm van het schenken van tijd, product en geld aan lokale liefdadigheidsinstellingen en maatschappelijke organisaties, gebruikt als gelegenheid om interesse te tonen in relevante activiteiten
• Activiteiten om interviews en reclamespots veilig te stellen in relevante tv-shows, invloedrijke blogs en andere mediakanalen
• Het verzenden van persberichten met een merknaam waarin de prestaties worden benadrukt
Investeren in positieve offline media zoals tv-commercials, binnen- en buitenreclame en meer

Verschil tussen nepnieuws en propaganda

Net als propaganda bestaat nepnieuws al heel lang. Het verschil tussen nepnieuws en propaganda is dat nepnieuws duidelijk vals is. Het wordt vaak gebruikt om de reputatie van een persoon, groep of idee te schaden en kan propaganda aanmoedigen om aandacht te trekken. Het nepnieuws is bedoeld om zijn doelwit in diskrediet te brengen door lelijke koppen en gewijzigde afbeeldingen te gebruiken om mensen te overtuigen om op een link te klikken of een tabloid te kopen. Nepnieuws kreeg bijvoorbeeld een geheel nieuwe betekenis bij de presidentsverkiezingen van 2016 en blijft problemen veroorzaken op sociale mediasites zoals Facebook.
In 2019 was de top 100 van nepnieuws op Facebook meer dan 150 miljoen keer bekeken. Volgens Avaaz, een non-profitorganisatie die het onderzoek heeft uitgevoerd, is deze mening voldoende om elke geregistreerde kiezer minstens één keer te bereiken. Hier zijn enkele van de meest bekeken nepnieuws van 2019:

Hoe beïnvloedt propaganda de reputatie?

Propaganda, nepnieuws en duistere PR kunnen een goede reputatie schaden, ongeacht wat waar is of niet. Nepnieuws verspreidt zich snel en de negatieve impact ervan kan moeilijk ongedaan worden gemaakt. Propaganda gericht op een persoon of bedrijf kan de volgende negatieve commerciële effecten hebben:
• Moeite met het vinden van gekwalificeerd personeel
• Het kan zijn dat werknemers worden ontslagen of dat zelfs een deel van het bedrijf moet worden gesloten
• Het vertrouwen van de doelgroep in de baan gaat verloren
• Er wordt een lager inkomen behaald
• Hogere marketingkosten
• U loopt een groter risico
Vaak zet een propaganda-aanval een bedrijf onder druk, en de leiding probeert de stukken te trekken en de verbrijzelde reputatie samen te brengen. Als er een aanval plaatsvindt en er geen reputatieplan is, moet er veel tijd worden besteed aan het verzachten van de gevolgen.

Redenen waarom bedrijven slechte propaganda-aanvallen hebben

Wat is Propaganda?Hier zijn een paar redenen waarom iemand een propaganda-aanval op een bedrijf zou kunnen lanceren:
• Het bedrijf heeft onlangs financiële groei doorgemaakt of is op weg om een ​​belangrijk bedrijf te worden
• Een of meer medewerkers hebben iets controversieel gedaan of gezegd (bijvoorbeeld een impulsieve opmerking maken op sociale media, gearresteerd worden, het nieuws verdacht maken).
• Als er een datalek heeft plaatsgevonden
• Ontevreden klanten vallen op (door slechte recensies achter te laten of anderszins).
• Als het bedrijf of de werknemers openlijk hun mening delen over belangrijke zaken zoals politiek of religie
• Als een zet is gedaan om tegenstanders te provoceren of te ergeren
Wat moet er gebeuren met propaganda of nepnieuws?
Als een van de bovenstaande redenen van toepassing is op het bedrijf, of als er een andere reden is om te vermoeden dat het het doelwit is van negatieve propaganda, is het belangrijk om zowel een crisismanagementplan als een reputatieherstelplan te hebben. In het plan moet een specifiek actieplan worden opgesteld voor het bedrijf en de relevante kwesties. Hier zijn echter enkele algemene stappen die u moet overwegen om de reputatie van het bedrijf proactief te beschermen. Deze stap is als volgt:
• Fouten moeten duidelijk worden besproken en objectief zijn.
• Voor elk risico van negatieve inhoud moet een robuust plan voor snelle respons worden opgesteld.
• Er moet een positieve en aantrekkelijke aanwezigheid op sociale media worden ontwikkeld.
• Het gedragsbeleid van medewerkers moet worden versterkt.
• Reputatiemanagement moet over managers worden gedaan.
Propaganda heeft in de loop der jaren vele vormen aangenomen. Het doelwit van de geproduceerde propaganda kan zowel in brede als smalle gebieden effectief zijn. Terwijl de meest prominente voorbeelden van propaganda grootschalige politieke schandalen of bedrijfsreuzen omvatten, kan propaganda bijna elk bedrijf beïnvloeden. Geld en macht zijn vaak de drijfveren voor gerichte propaganda-aanvallen, dus het is altijd een goede gewoonte om proactief de reputatie in stand te houden, zodat pogingen om deze te schaden kunnen worden vermeden.

Referenties:
https://eavi.eu/wp-content/uploads/2016/06/What-is-propaganda_SLIDES.pdf
https://www.sagepub.com/sites/default/files/upm-binaries/11847_Chapter1.pdf

Auteur: Ozlem Guvenc Agaoglu