Wanneer solastalgie wordt ervaren, wordt het gevoel van plaats, huis, veiligheid, waarde en zelf verzwakt. Over het algemeen, soms in bredere zin klimaat Deze toestand van geestelijke gezondheid, ook wel angst genoemd, verstoort de normale interactie tussen het welzijn van de fysieke omgeving en de geestelijke gezondheid. Sommige onderzoekers stellen dat deze aandoening ernstiger zal zijn wanneer schade aan de een de ander negatief beïnvloedt. Wanneer de plaatsen die voor mensen, huizen, landen en gemeenschappen het belangrijkst zijn, worden veranderd of bedreigd, is dit emotioneel minder merkbaar, maar het is mogelijk om een ​​minder schadelijk effect te behouden.

Wat is Solastalgia?Solastalgia Origins

De term solastalgie voor deze aandoening werd in de vroege jaren 2000 ontwikkeld door de Australische milieufilosoof Glenn Albrecht om het unieke mentale lijden te beschrijven dat wordt veroorzaakt door het leven met een ervaring van negatieve veranderingen in het milieu. Het woord is een combinatie van Latijnse woorden, solacium betekent comfort of de Engelse afgeleide troost. En het stamwoord van het Griekse woord algia algos betekent neuralgie (zenuwpijn) en nostalgie. In feite is de naam van deze situatie nostalgie.Datawarehousegeïnspireerd door Er zijn echter fundamentele verschillen in deze emotionele situaties.

Solastalgia en nostalgie

Nostalgie beschrijft de toestand van heimwee, verdriet of verlangen veroorzaakt door niet thuis zijn en dat kan worden gecorrigeerd door daar terug te keren. Dit is het tegenovergestelde van solastalgie, dat de ervaring beschrijft van chronisch trauma, verlangen of wanhoop als gevolg van de gevolgen van klimaatverandering, omgevingsfactoren of andere natuurrampen.

Solastalgia World Emotions

Met andere woorden, Solastalgia is een unieke vorm van ergernis die bijzonder schrijnend en niet te stoppen is, vaak veroorzaakt door plotselinge veranderingen in huis of de wijdere omgeving, en steeds vaker voorkomt naarmate de klimaatverandering escaleert. Hoewel deze situatie enigszins moeilijk te detecteren is, kan solastalgie worden gezien als een vorm van diepe heimwee naar het huis of land van het recente verleden terwijl men nog in dat huis of die plaats woont. Deze ongemakkelijke gevoelens van plaats, verbondenheid en comfort kunnen uitgehold of aangevallen aanvoelen. Dit veroorzaakt milde tot ernstige symptomen van chronische angst, depressie, verlies, angst en zwakte.

Solastalgia Tekenen en symptomen

Solastalgia omvat een breed scala aan overlappende tekenen en symptomen die vaak gepaard gaan met andere psychische aandoeningen. Ook manifesteert deze aandoening zich vaak anders bij verschillende mensen en kan ze optreden als reactie op een breed scala aan aandoeningen. De ernst van de ervaren symptomen kan ook sterk variëren, waarbij sommige mensen slopende, aanhoudende, langdurige symptomen ervaren, terwijl anderen milde tot matige symptomen kunnen hebben die in de loop van de tijd komen en gaan. Meestal is deze aandoening echter chronisch in plaats van acuut. Dit betekent dat het versnellen van milieugebeurtenissen maanden of jaren kan duren nadat ze zijn begonnen of zich hebben voorgedaan. Het verdwijnt meestal ook niet bij het aanpassen aan de realiteit van nieuwe omstandigheden. In plaats daarvan veroorzaakt solastalgie een psychische aandoening gedurende een lange periode, vooral als het niet wordt behandeld of gediagnosticeerd.
Bovendien worden veel mensen met deze aandoening direct getroffen door extreme aantasting van het milieu, terwijl sommigen minder vatbaar zijn en minder veranderingen ervaren. Het is ook belangrijk om te weten dat onder mensen die hetzelfde milieutrauma hebben meegemaakt, zoals overstromingen of brand, hun reacties en impact op hun geestelijke gezondheid uniek zullen zijn voor elke persoon. Er zijn echter veel gemeenschappelijke kenmerken die patiënten met solastalgie vaak delen. Deze algemene kenmerken zijn als volgt:
• Woede
• Ongerustheid
Depressie
Hopeloosheid
Gevaar
Vermoeidheid en slaapproblemen
Zich ongegrond of rusteloos voelen
Onzeker voelen
• verveeld
• Misdrijf
• Wanhoop
Gebrek aan eetlust of te veel eten
• verlies van identiteit
Herstel vermoeidheid
• rusteloosheid
Zelfmoordgedachten

Solastalgia Typische duur

Een ander belangrijk onderdeel van solastalgie is dat de symptomen van deze aandoening vaak chronisch worden ervaren. Zoals hierboven opgemerkt, kunnen gevoelens van ergernis stijgen en dalen, maar ze worden meestal niet snel of gemakkelijk verzacht, en nostalgie is niet zo tijdelijk als vaak.

Solastalgia-paradox

Voor een persoon met solastalgie zijn ze al thuis, dus naar huis terugkeren kan niet snel worden opgelost. Het kan het gevoel hebben dat er nergens te ontsnappen is aan de verwoesting die gepaard gaat met vernietiging of andere permanente veranderingen in de omgeving. Bovendien, omdat deze veranderingen vaak buiten de macht van de persoon liggen, is er een diep gevoel van hulpeloosheid bij deze aandoening.

Diagnose van Solastalgia

Artsen, therapeuten en andere professionals in de geestelijke gezondheidszorg kunnen solastalgie diagnosticeren. Tijdens de diagnose van solastalgie worden symptomen, medische geschiedenis en levensomstandigheden geëvalueerd, evenals bepaalde omgevingsfactoren die deze aandoening in het algemeen kunnen hebben versneld. Ervaren milieutrauma varieert afhankelijk van de omstandigheden die zich op de plaats voordoen of wat er gebeurt, en dit is de sleutelfactor bij de diagnose van de details van gebeurtenissen. In dit geval is het belangrijk om de omgevingscondities, symptomen en medische geschiedenis te begrijpen voor de beste evaluatie van solastalgie. Idealiter is het ook belangrijk om deze aandoening te begrijpen, zodat deze wordt behandeld voor deze nieuw geïdentificeerde, ondergediagnosticeerde en steeds vaker voorkomende aandoening.
Bovendien worden reeds bestaande en comorbide aandoeningen zoals angststoornissen, depressie en andere stemmingsstoornissen en andere relevante medische aandoeningen ook beoordeeld tijdens de diagnose. Een persoon met astma kan bijvoorbeeld verhoogde symptomen van solastalgie ervaren die verband houden met gebeurtenissen met brand of vervuiling. Lichamelijke symptomen van ademhalingsmoeilijkheden kunnen hun emotionele reacties versterken en vice versa. Bovendien is posttraumatische stressstoornis (PTSD) een andere maar gerelateerde aandoening die wordt veroorzaakt door het meemaken van of getuige zijn van allerlei traumatische gebeurtenissen, zoals seksueel geweld, oorlog, terroristische daden of natuurrampen. Of u naast solastalgie ook last heeft van PTSS of dat slechts één van de twee aandoeningen aanwezig is, moet worden bepaald. Hetzelfde geldt voor depressie, angst en andere psychische aandoeningen.

Oorzaken van Solastalgia

We leven in een snel veranderende omgeving waar de effecten van opwarming van de aarde en menselijk ingrijpen op de natuur overal steeds duidelijker worden. Brute orkaanseizoenen, verwoestend Woud branden, rook en mist bedekte lucht, langdurige droogte, extreme hitte, heldere en stedelijke ontwikkeling zijn enkele van de manieren om het leven te beïnvloeden. Voor sommige mensen zijn vooral stress, negatieve aantasting van het milieu en wanhoop oog Je angstaanjagend, brutaal of hopeloos voelen veroorzaakt emotioneel trauma dat wordt gekenmerkt door solastalgie.

Solastalgia-onderzoek

Solastalgia kan aanzienlijke schade aan het milieu veroorzaken, vooral in gemarginaliseerde gemeenschappen over de hele wereld. En het is een relatief nieuw concept dat de diepe verbanden en interacties tussen de gezondheid van mens en ecosysteem probeert te begrijpen in het licht van de toenemende bedreigingen van klimaatverandering. Specifiek noemden onderzoekers in een overzichtsstudie die in 2019 werd uitgevoerd de cumulatieve effecten van deze klimatologische en omgevingsverandering op de mentale, emotionele en spirituele gezondheid en verklaarden dat hier aandacht aan moest worden besteed. Hoewel wetenschappelijke studies specifiek over solastalgie slecht zijn (maar het gebied groeit), is er een solide hoeveelheid onderzoek die wijst op de aanzienlijke geestelijke gezondheidsschade die klimaatverandering kan hebben op de geestelijke gezondheid in het algemeen.
Uit een beschrijvend onderzoek dat in 2020 werd uitgevoerd, bleek zelfs dat het optreden van aantasting van het milieu leidde tot een plotselinge toename van het aantal natuurrampen, hoge temperatuur en psychische stoornissen. Er wordt echter gemeld dat er duidelijke verbanden zijn tussen extreme of langdurige weersgerelateerde gebeurtenissen, waaronder droogte. Het is belangrijk om te onthouden dat niet iedereen die een natuurramp of verandering in het milieu meemaakt, solastalgie zal ontwikkelen. Aan de andere kant kan voor sommige mensen de ervaring van het leven met alleen klimaatverandering voldoende zijn om deze situatie op gang te brengen.

Voorbeelden van instortende gebeurtenissen van Solastalgia

In sommige gevallen is de persoon mogelijk zijn huis kwijtgeraakt of is zijn land of huis beschadigd. Misschien wordt de thuisomgeving bedreigd door een toekomstige ramp of een andere ingrijpende verandering. Maar terwijl de huizen van sommige mensen nog staan, kunnen de huizen van hun buren worden verwoest of volledig verwoest door modderstromen, overstromingen of brand. In plaats van waar ooit een bos achter zijn huis stond, is het een parkeerplaats, een winkelcentrum of steenkool kan mineraal zijn. Het jaarlijkse vuurseizoen kan nu enkele weken binnen vastzitten vanwege giftige, rokerige lucht. Het is mogelijk om de vieze lucht die van buiten naar binnen lekt te ruiken en je huis van een veilige en comfortabele oase in een bedreigd gebied te veranderen.
Wat is Solastalgia?Evenzo kan de ervaring van het leven in quarantaine en het gevoel van opsluiting thuis, vanwege de aanhoudende coronaviruspandemie, deze situatie veroorzaken. Opgesloten zitten of vaak thuis stranden als gevolg van de pandemie (met sociale afstandelijkheid en de noodzaak om een ​​masker te dragen) heeft mogelijk geen indirecte invloed op het huis, waar de teneur van het huis in wezen de enige uit een toevluchtsoord kan zijn. Bovendien wordt gevoeld dat de wereld net buiten het huis bijna van de ene op de andere dag drastisch verandert (maar niet zichtbaar). Deze verandering kan een enorme kloof veroorzaken in de manier waarop veel mensen denken over leven en hun leven, het soort verandering dat juist deze situatie kan veroorzaken.

Solastalgia Andere overwegingen

De bovenstaande voorbeelden zijn slechts enkele van de mogelijke redenen om solastalgie te ontwikkelen. Het heeft waarschijnlijk invloed op de algemene mentale en fysieke gezondheid vóór de omgevingsfactor, of er sprake was van solastalgie, de ernst van de aandoening en hoe lang deze zal duren na de verontrustende verandering in de omgeving.

Referenties:
Researchgate.net/publication/5820433_Solastalgia_The_Distress_Caused_by_Environmental_Change
bureauoflinguisticalreality.com/portfolio/solastalgia/

Auteur: Ozlem Guvenc Agaoglu